Gabinet polityczny Ministra Rozwoju i Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Rozwoju i Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Rozwoju i Finansów

  Szef gabinetu politycznego - Cezariusz Mirosław Lesisz (zatrudniony 14.03.2017 r.)

  1. Data urodzenia: 17 czerwca 1959 r.
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
  3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Bank Zachodni WBK S.A., Fundacja Inteligentny Start, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Osada – Zdrowy Dom Sp. z o.o., ARP S.A. (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
  4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.


  Maciej Marek Górski (zatrudniony 11.10.2016 r.)

  1. Data urodzenia: 4 kwietnia 1992 r.
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: brak.
  3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: umowy zlecenia z Agencją Nieruchomości Rolnych, umowa zlecenie z Biurem Poselskim Piotra Naimskiego, darowizny od wstępnych.
  4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.


  Jan Krzysztof Sarnowski (zatrudniony 14.11.2016 r.)

  1. Data urodzenia: 13 listopada 1986 r.
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Kancelaria Von Zanthier &Schulz Partnerschaftsgesellschaft Berlin.
  3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: stosunek pracy (Kancelaria Von Zanthier &Schulz), umowa zlecenie (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku).
  4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.


  Tomasz Piotr Piechula (zatrudniony 25.01.2017 r.)

  1. Data urodzenia: 19 czerwca 1992 r.
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Poland Corporate Finance, eMAG (dawniej agito.pl).
  3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Poland Corporate Finance (umowa o pracę), eMAG (umowa zlecenia), stypendium Erasmus, stypendium Rektora SGH.
  4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.                                                

   

  Bartłomiej Piotr Soboszek (zatrudniony 19.06.2017 r.)

  1. Data urodzenia: 30 maja 1991 r.
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień,w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., KPMG Tax M. Michna Sp. k.
  3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., KPMG Tax M. Michna Sp. k.
  4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: NOX PIZZA S.C.

   

  Janusz Antoni Cieszyński

  1. Data urodzenia: 6 maja 1988 r. (zatrudniony 18.09.2017 r.)
  2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym    osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Orange Polska S.A, Ministerstwo Rozwoju,
  3. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: 4 PROS sp. z o.o. – umowa cywilnoprawna, Marketing Communications Directly sp. z o.o. – umowa cywilnoprawna, SEVEN PM sp. z o.o. – umowa cywilnoprawna, Ministerstwo Rozwoju  – umowa o pracę, KUKE S.A. – rada nadzorcza,
  4. informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2012 Data publikacji: 27.02.2012 10:41 Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017 13:58
  Autor: Łukasz Sawa Osoba publikująca: Łukasz Sawa Osoba modyfikująca: Joanna Chmielewska-Podgórska
  Rejestr zmian