Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy ministra rozwoju i finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowany w latach 2017-2020. Konsultacje odbywają się na podstawie art.5b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Poniżej znajduje się treść projektu oraz formularz do zgłaszania uwag. Prosimy o przesyłanie uwag drogą elektroniczną do 8 sierpnia 2017 r. na adres: wspolpraca.op@mf.gov.pl.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2017 Data publikacji: 25.07.2017 12:53 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2017 13:22
  Autor: Rafał Czerniak Osoba publikująca: Rafał Czerniak Osoba modyfikująca: Rafał Czerniak
  Rejestr zmian